Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi

Datum události: 

31.03.2016

Vážené členové Družstva,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na členskou schůzi,
která se bude konat
ve čtvrtek 31.března 2016 od 17,00 hod
ve Vinotéce Nade Dnem, Třída Josefa II. 83
Horní Maršov, PSČ 542 26

Program jednání:
- volba představenstva družstva a předsedy družstva
- schválení účetní uzávěrky Družstva za rok 2014 a 2015
-Hlasování o změně stanov Družstva dle nového občanského zákoníku
- různé

Na schůzi bude kvůli schvalování změny stanov přítomna notářka. Prosíme dostavte se osobně nebo pověřením svých zástupců. Vzor Plné moci v příloze této pozvánky.

Jan Franta Ing. Pavel Mrázek Leona Dolejšková

Potvrzení o doručení pozvánky

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687