Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi ve čtvrtek 8.prosince 2016 od 17,00 hod

Datum události: 

08.12.2016

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové Družstva, dovoluji si Vás tímto pozvat na členskou schůzi,
která se bude konat ve čtvrtek 8.prosince 2016 od 17,00 hod
ve Vinotéce Nade Dnem, Třída Josefa II. 83 Horní Maršov, PSČ 542 26

Program jednání:
-rezignace předsedy družstva
- volba představenstva družstva a předsedy družstva
- různé
Prosím dostavte se osobně nebo pověřením svých zástupců.
Vzor Plné moci v příloze této pozvánky.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687