Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi ve čtvrtek 8.června 2017 od 17,00 hod

Datum události: 

08.06.2017

Datum události:
8.6.2017

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové Družstva, dovoluji si Vás tímto pozvat na členskou schůzi,
která se bude konat ve čtvrtek 8.června 2017 od 17,00 hod
ve Vinotéce Nade Dnem, Třída Josefa II. 83 Horní Maršov, PSČ 542 26

Program jednání:
- představení hospodaření družstva za rok 2016
- různé

Prosím dostavte se osobně nebo pověřením svých zástupců.

Vzor plné moci naleznete v příloze této pozvánky.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687